Aktuální informace pro členy

OZNÁMENÍ


Cech instalatérů ČR prodlužuje O S V Ě D Č E N Í Technika pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů.
Toto Osvědčení se uděluje do doby, než bude na základě pozměněné normy ČSN 736660 zpracován nový technický předpis pro tlakové zkoušky.

Za CI ČR – Pavel Havlín, předseda

Valná hromada Cechu instalatérů ČR

24. listopadu 2011 se konala v rámci mezinárodního veletrhu Aqua-therm již 22. řádná valná hromada našeho společenstva. Po zprávě o činnosti za uplynulé období, přednesené předsedou p. Havlínem, a po zprávě o hospodaření za uplynulé období seznámila přítomné tajemnice cechu s Plánem činnosti pro nadcházející období.
CI ČR se v r. 2012 zaměří na tyto úkoly:
 1. rozšiřovat členskou základnu přesvědčováním o důležitosti vstupu do profesního společenstva
 2. iniciovat zakládaní regionálních poboček cechu tam, kde nejsou
 3. informovat členy prostřednictvím časopisů, odborných bulletinů a mailových portálů o nových výrobcích, technologiích, o pořádání seminářů a školení
 4. zvyšovat odbornou i pracovní úroveň členů pořádáním kurzů či školení nutných pro získání různých osvědčení nezbytných pro práci
 5. upozorňovat na nově vycházející předpisy, vyhlášky, normy které se týkají instalatérské profese, případně je korigovat a navrhovat změny na základě zkušeností z praxe. Uvést do života 2. technický předpis pro zkoušky těsnosti kanalizace
 6. pořádat regionální a posléze i celorepublikové kolo soutěže učňů Středních odborných učilišť oboru instalatér
 7. pomáhat školám a učilištím formou konzultací, sháněním sponzorů i účastí u závěrečných zkoušek
 8. úzce spolupracovat s Krajskými centry CI ČR, pokusit se o založení KC v dalších regionech
 9. udílet firmě či jednotlivci na základě řádného prověření Značku kvality a tím pomáhat veřejnosti s výběrem firmy či jednotlivce pro zadání zakázky
 10. spolupracovat s ostatními společenstvy příbuznými oborem
 11. aktivně se podílet na činnosti Svazu podnikatelů v oboru TZB a HK ČR.

Krajská centra Cechu instalatérů ČR

Cech považuje zřízení jednotlivých center v krajích za základní krok pro další prohloubení spolupráce mezi naším živnostenským společenstvem a odborným školstvím. Chceme tento náš program naplňovat ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Krajskými úřady, odbornou veřejností a také s odbornými instalatérskými firmami v rámci jednotlivých regionů. Pouze ve spolupráci s těmito subjekty se nám podaří to, co je naším hlavním cílem v oblasti učňovského školství, a to je zkvalitnění výuky tohoto oboru a případná dostupnost nových technologií odborným školám.

Hlavní náplní činnosti center bude:


 • činnost vzdělávací - možnost pořádání různých odborných školení a seminářů pro školy i odborné instalatérské firmy v rámci regionu
 • konzultační – možnost odborných konzultací pro žáky, odborné kolegium škol, případně pro odbornou veřejnost
 • informační – získávání novinek z oblasti odborné (nové normy) či ze živnostenské legislativy (nové zákony) pro jednotlivá centra
 • propagační – propagace odborného učňovského školství a zároveň živnostenského společenstva v regionu
 • garanční – možnost získání případných odborných garancí v kompetenci živnostenského společenstva v oblasti živnostenské legislativy, při výchově mladé generace instalatérů, případně při budování nových odborných učeben v odborných školách, kde je zřízeno krajské centrum živnostenského společenstva CI ČR.
 • Našim cílem, je, aby se krajská centra CI ČR v budoucnu stala vzdělávacím centrem pro studijní obor instalatér, a zároveň i vzdělávacím centrem pro odborné firmy či řemeslníky v daném regionu.

  Dosud jsou zřízena Krajská centra CI ČR v:


  SOŠ a SOU, Komenského 86, Písek – pro Jihočeský kraj
  Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800 – pro Ústecký kraj
  Česká zemědělská akademie, střední škola, pracoviště Nádražní 486, Humpolec – pro kraj Vysočina
  Střední odborná škola technická, SOU a U technické, Ještědská 358, Liberec 8 – pro Liberecký kraj
  Střední škola technických oborů, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Havířov-Šumbark – pro Moravskoslezský kraj
  SOU, OU a U stavební, Fanderlíkova 25, 796 92 Olomouc – pro Olomoucký kraj
  Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, 190 00, Praha 9-Jarov – pro Prahu, hl.m.
  SOŠ, SOU, Dubská 967, Kladno – pro Středočeský kraj
  SOŠ, SOU stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary - pro Karlovarský kraj.
  Střední odborná škola a SOU U Kapličky 761, 342 01 Sušice - pro Plzeňský kraj,
  Střední škola obchodu a služeb, Zámek 1, Žamberk – pro Pardubický kraj.
  Střední odborná škola Josefa Sousedíka, Benátky 1779, 755 01 Vsetín – pro Zlínský kraj

  O zřizování Krajských center CI ČR se stará p. Luděk Mráz, Palackého nám. 114, 386 01 Strakonice.


  Různé


 • CI ČR vydal nový inovovaný technický předpis W 660-1/Z1 – Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů. (Autor: ing. Zdeněk Žabička.) Předpis upravuje podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou nebo vzduchem a postup provádění tlakových zkoušek v novostavbách, při rekonstrukcích a při opravách vnitřních vodovodů pro různé druhy materiálů. V přílohách předpisu jsou i návrhy doporučených formulářů pro zapsání nejdůležitějších údajů o průběhu tlakové zkoušky., Tento technický předpis obdrží – na vyžádání – zdarma členové Cechu instalatérů ČR. Udělené Osvědčení technika pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů je dosud v platnosti. Po absolvování školení k novému technickému předpisu bude absolventům školení vydáno nové Osvědčení. Termín školení je v jednání. Ve stadiu příprav je i 2. interní technický předpis pro zkoušky těsnosti kanalizace. O jeho vydání budeme členy informovat. Na základě nového stavebního zákona pořádá CI ČR ve spolupráci s Českou vzdělávací agenturou školení k získání Osvědčení pro autorizovaného technika.
 • Na výstavy a veletrhy, na nichž se konají soutěže žáků SOŠ a SOU oboru instalatér, mají členové možnost získat zdarma od CI ČR vstupenky. V letošním roce soutěže probíhají na těchto výstavách: Stavitel-střední Čechy v Lysé nad Labem, Stavotech v Olomouci, Můj dům, můj hrad v Litoměřicích, MSV v Brně, Hobby v Českých Budějovicích, Dům a byt v Ostravě a Aqua-therm v Praze (více v kapitole Soutěž žáků)..
 • Historie a současnost / Stanovy / Regionální pobočky / Rada / Sekretariát / Značka kvality / Akademie řemesel / Soutěž učňů / Informace pro členy / Přihláška /